ماهی تن

انواع ماهی تن یا Tuna Fish زیر مجموعه ای از خانواده بزرگ ماهیهای اقیانوس نشینی به نام Scombridae هستند و در زیر شاخه Thunnusدسته بندی شده اند. ماهی تن بسیار سریع شنا می کند وبر خلاف انواع دیگر ماهی که گوشت سفید دارند, ماهی تن گوشت صورتی یا قرمز تیره دارد که علت قرمزی گوشت آنها میزان میوگلوبین (پروتئین محتوی آهن قرمز در عضله), در بافت های ماهیچه می باشد. ماهی تن منبع خوبی برای پروتئین , مواد معدنی نظیر سلنیوم ,منیزیم و پتاسیم و همچنین ویتامین های ب۱ ,ب۶ و ب ۳ است.

ماهی تن

گواهینامه های این محصول