لاکتیک کازئین 2018-05-22T13:35:34+00:00

لاکتیک کازئین

پروتئین کازئین، اصلی‌ترین پروتئین موجود در شیر می‌باشد. این پروتئین 80% شیر گاو را تشکیل می‌دهد و 20% باقی‌مانده آن پروتئین آب پنیر می‌باشد.پروتئین کازئین موجود در شیر با روش اولترا فیلتراسیون استخراج شده و هیچ ماده شیمیایی در آن استفاده نشده است. نتیجه این فرایند افزایش میزان پپتید های بیو اکتیو شیر می‌باشد که از وظایف ایمنی پشتیبانی می‌کنند و منجر به رشد ماهیچه ها می‌گردد.پروتئین کازئین دارای آمینو اسید بوده و به عنوان پروتئین دیرهضم شناخته می‌شود.کازئین میسلار نوع خالص کازئین می‌باشد و حاوی آب پنیر نمی‌باشد. پروتئین ایزوله شیر حاوی آب پنیر و کازئین است.
در شیر گاو، پروتئین ایزوله شیر در حدود 80 درصد کازئین و 20 درصد آب پنیر می‌باشد و این امر آن را یک انتخاب مقرون به صرفه می‌سازد

 گواهینامه های این محصول

تامین مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت سیمین فرآور تلاش دارد با توجه به تخصص خود به تأمین بخشی از نیازهای بازار ، از با کیفیت ترین منابع بین المللی اقدام نماید.بازار مواد غذائی ایران دارای شرایطی ویژه و منحصر به فرد است و شرکت سیمین فرآور تلاش دارد با توجه به تخصص خود، بخشی از نیاز های بازار را، از با کیفیت ترین منابع بین المللی تهیه و در کشور توزیع نماید.