لاکتیک کازئین

پروتئین لاکتیک کازئین، اصلی‌ترین پروتئین موجود در شیر می‌باشد. این پروتئین ۸۰% شیر گاو را تشکیل می‌دهد و ۲۰% باقی‌مانده آن پروتئین آب پنیر می‌باشد.پروتئین کازئین موجود در شیر با روش اولترا فیلتراسیون استخراج شده و هیچ ماده شیمیایی در آن استفاده نشده است. نتیجه این فرایند افزایش میزان پپتید های بیو اکتیو شیر می‌باشد که از وظایف ایمنی پشتیبانی می‌کنند و منجر به رشد ماهیچه ها می‌گردد.پروتئین کازئین دارای آمینو اسید بوده و به عنوان پروتئین دیرهضم شناخته می‌شود.کازئین میسلار نوع خالص کازئین می‌باشد و حاوی آب پنیر نمی‌باشد. پروتئین ایزوله شیر حاوی آب پنیر و کازئین است. در شیر گاو، پروتئین ایزوله شیر در حدود ۸۰ درصد کازئین و ۲۰ درصد آب پنیر می‌باشد و این امر آن را یک انتخاب مقرون به صرفه می‌سازد.

لاکتیک کازئین

گواهینامه های این محصول