کنسرو ذرت

کمپانی دلمونته از دانه های طلایی و شیرین ذرت، کنسرو ذرت خوشمزه و دارای مصارف گوناگون تولید نموده است .
این دانه ها بلافاصله پس از برد