Home 2019-01-23T08:43:27+00:00

سیمین فرآور

این شرکت جهت حضور تخصصی در زمینه مواد غذایی خصوصا محصولات لبنی، پروتئینی و گوشتی درسال 1377 در ایران ثبت گردید.
با توجه به شرایط جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در قلب منطقه خاورمیانه و ساختار جمعیتی آن با بیش از 80 میلیون نفر ،که نیمی از آنرا جوانان تشکیل می دهند ، تامین مواد غذایی برای کشور و منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت سیمین فرآور تلاش دارد با توجه به تخصص خود به تأمین بخشی از نیازهای بازار ، از با کیفیت ترین منابع بین المللی اقدام نماید

معرفی محصولات اصلی

تامین مواد غذایی با کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت سیمین فرآور تلاش دارد با توجه به تخصص خود به تأمین بخشی از نیازهای بازار ، از با کیفیت ترین منابع بین المللی اقدام نماید.بازار مواد غذائی ایران دارای شرایطی ویژه و منحصر به فرد است و ورود به این بازار تجربه و دانش قابل توجهی نیاز دارد.

شرکت‌هایی که با ما همکاری داشته‌اند